Etažne lastnike obveščamo, da so v četrti stanovanjski četrti kotlovnice Markovec (Vena Pilona 5, 7, 12, 14, 16, 18) izvolili g. Miroslava Birso za svojega predstavnika v kurilni odbor. (Zapisnik)

                                                                                                                                        Za KO: JK

Etažne lastnike Kotlovnice Markovec obveščamo o rezultatu glasovanja za pooblastilo upravniku za vložitev premoženjskopravnega zahtevka.

Glasovanje je potekalo tri mesece od 9.4.2019 do 8.7.2019.

Predlagani sklep je bil:

'Družbo Istrabenz Plini d.o.o. se kot upravnika kotlovnice Markovec pooblašča, da v imenu in za račun etažnih lastnikov kot oškodovancev uveljavlja zoper bivšo upravnico Natašo Fabris premoženjskopravni zahtevek v pravdi. Za podpis pogodbe z upravnikom o zastopanju se pooblasti predsednika kurilnega odbora.

Hkrati se pooblašča kurilni odbor kotlovnice Markovec, da izbere pooblaščeno odvetniško pisarno, ki bo vodila navedeni postopek za upravnika kotlovnice Markovec.

Sklep je veljavno sprejet, če ga podpiše več kot 75% lastnikov etažne lastnine.'

Od 2.135 stanovanjskih in drugih enot (šola, vrtec, lokali) je glasovalo 1.810 enot.

Z upoštevanjem solastniških deležev je za sprejetje sklepa glasovalo 1.749,61 etažnih lastnikov, kar v deležih površine znaša 83,90%. To je več kot 75%, zato je sklep veljavno sprejet. Proti sta glasovala 2 etažna lastnika. Neveljavnih glasovnic je bilo 12.

Rezultate glasovanja je pregledala volilna komisija, ki je predala poročilo kurilnemu odboru. Le-ta je potrdil poročilo na 8. redni seji 5.8.2019  (Zapisnik)

Upravnik in in kurilni odbor se zahvaljujeta vsem etažnim lastnikom, ki so glasovali.

                                                                                                                                           Za KO: JK

 

Odjemalce kotlovnice Markovec obveščamo, da je poračun kurilne sezone 2018/2019 pripravljen, obvestila so razposlana.

V začetku avgusta smo na 8. redni seji obravnavali Poročilo o upravljanju za kurilno sezono 2018/2019 ter potrdili obračun sezone. (Zapisnik)

Poračunan bo presežek v variabilnem delu v višini 50.191,72 EUR. Izračun kaže, da bo 77% odjemalcev prejelo dobropis.

Presežek kurilne sezone 2018/2019 v fiksnem delu v višini 14.699,94 EUR se za zagotavljanje likvidnih sredstev prenese v kurilno sezono 2019/2020.

 Za KO: JK

Odjemalce obveščamo, da z današnjim dnem, 18.4.2019 zaključujemo ogrevalno sezono 2018/2019.

Po sprejetih pravilih se obdobje ogrevanja praviloma zaključi, ko je trikrat zapored ob 21. uri temperatura zraka višja od +12 °C. V letošnjem aprilu je bil pred tem pogoj dosežen dvakrat (3. in 10.4.), vendar se za zaključek nismo odločili zaradi neugodne vremenske napovedi.

                                                                                                                                             Za KO: JK