Na oglasne deske vseh blokov, ki so vezani na Kotlovnico Markovec, bo v naslednjih dneh razobešen sklep Okrajnega sodišča v Sežani, s katerim nas obvešča, da je v obravnavo sprejelo predlog za dokončanje lastninjenja Kotlovnice Markovec.

 

Gre za vpis objekta kotlovnice in pripadajoče parcele v kataster stavb in ureditev zemljiško knjižnega stanja. Sklep o tem je KO sprejel na seji dne 18.09.2017. Ker smo etažni lastniki stanovanj in poslovnih prostorov tudi solastniki kotlovnice, nas sodišče obvešča, da je sprejelo v obravnavo predlog za dokončanje lastninjenja. Po zakonu (10. člen ZVEtL-1) je namreč potrebno etažne lastnike obvestiti o postopku, in sicer tako z razobešanjem obvestil na oglasne deske objektov kot tudi s priporočeno pošto vsem etažnim lastnikom - s povratnico.

 

Razpošiljanje obvestil, vodenje evidence poslanih in prejetih pisem s povratnico ter izdelavo poročila za sodišče bo opravil naš upravnik - Istrabenz Plini. 

 

Etažnim lastnikom ni potrebno napraviti ničesar - razen podpisati povratnico, ki jo bo prinesel poštar, s čemer bomo potrdili, da smo obveščeni o predlogu dokončanja vpisa etažne lastnine.

 

Kurilni odbor