Po sprejetih pravilih se obdobje ogrevanja običajno prične, ko lokalna meteorološka postaja v treh zaporednih dneh ob 21. uri pokaže +12 °C ali manj. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan sezone ogrevanja. V prehodnem obdobju in ko zunanje temperature to dovoljujejo, sme upravnik kotlovnice zaradi premajhnega odjema toplote in s tem povezanimi tehničnimi pogoji ter gospodarnosti prestaviti uro pričetka in zaključka ogrevanja ali tekom dne začasno ustaviti obratovanje kotlovnice.

 

Upravnik kotlovnice je za klice v zvezi z okvarami na ogrevalnem sistemu dostopen na telefonskih številkah, ki so objavljeni na spletni strani www.istrabenzplini.si. Operater na dežurni številki kotlarne je zadolžen le za pomoč pri tehničnih vprašanjih, za ostala vprašanja je v okviru predvidenih ur na voljo telefonska številka, ki je izpisana na hrbtni strani mesečne položnice. Pri tem je potrebno upoštevati delitev dela oz. odgovornost za odpravo napak na ogrevalnem sistemu:

  1. upravnik kotlovnice Istrabenz plini d.o.o. je odgovoren za ogrevalni sistem od kotlarne do (vključno) toplotnih postaj;
  2. za skupne instalacije v objektu je odgovoren upravnik posameznega objekta;
  3. za instalacije v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru je odgovoren lastnik nepremičnine.

Za KO: JK