Odjemalce kotlovnice Markovec obveščamo, da je poračun kurilne sezone 2018/2019 pripravljen, obvestila so razposlana.

V začetku avgusta smo na 8. redni seji obravnavali Poročilo o upravljanju za kurilno sezono 2018/2019 ter potrdili obračun sezone. (Zapisnik)

Poračunan bo presežek v variabilnem delu v višini 50.191,72 EUR. Izračun kaže, da bo 77% odjemalcev prejelo dobropis.

Presežek kurilne sezone 2018/2019 v fiksnem delu v višini 14.699,94 EUR se za zagotavljanje likvidnih sredstev prenese v kurilno sezono 2019/2020.

 Za KO: JK