Odjemalce obveščamo, da se je obdobje ogrevanja v kurilni sezoni 2017/2018 zaključilo 9. aprila 2018.

Po rekordno hladnem februarju in s tem povezanem rekordnem odjemu toplotne energije smo upali, da bosta marec in april ublažila vpliv na podražitev položnic, a se to ni zgodilo. Tudi marec je še pred koncem meseca krepko presegel planirano vrednost.

Za februar sicer neobičajno nizke temperature so znatno vplivale na količino proizvedene toplotne energije v Kotlovnici Markovec. Podatki kažejo, da sta mraz in burja odjemalce spodbudila k večjemu odjemu.

Na predlog upravnika kotlovnice je Kurilni odbor na seji dne 26. februarja 2018 sprejel sklep, da se zaradi napovedanega hladnejšega vremena od 26. februarja do 1. marca podaljša čas obratovanja kotlovnice in sicer od 4. do 22. ure.

 

Za KO: JK

Zaradi odstopanja med planiranimi in dejanskimi variabilnimi stroški (stroški proizvodnje toplotne energije) se s februarjem 2018 mesečna akontacija v variabilnem delu poveča iz 49.954,08 EUR na 64.440,76 EUR. Fiksni del (skupaj s stroškom

...

Odjemalce obveščamo, da bo upravnik kotlovnice v ponedeljek 23.10.2017 pričel z utekanjem sistema, običajni obratovalni režim bo dosežen v nekaj dneh.

Po sprejetih pravilihse obdobje ogrevanja običajno prične, ko lokalna meteorološka postaja v

...

Položnice bodo od oktobra dalje usklajene s finančnim načrtom kurilne sezone 2017/2018, ki smo ga 18. septembra sprejeli na 1. seji. 

Variabilni strošek je planiran v višini 600.320 EUR. Fiksni stroški so planirani v višini 435.826,24 EUR, od tega 108.326,24

...

V poročilu, ki smo ga potrdili 18. septembra 2017, smo zajeli ključne kazalnike in aktivnosti prejšnje kurilne sezone, ki se je zaključila 30. junija 2017.

Po štirih letih je dosedanji predsednik Kurilnega odbora sklical zadnjo sejo v mandatu 2013-2017 ter prvo - ustanovitveno sejo v mandatu 2017-2021. Nova ekipa je že izvolila vodstvo Kurilnega odbora in potrdila finančni načrt za kurilno sezono

...

Odjemalce kotlovnice Markovec obveščamo, da je poračun kurilne sezone 2016/2017 pripravljen, obvestila so že razposlana.

V začetku septembra smo na 14. redni seji obravnavali Poročilo o upravljanju za kurilno sezono 2016/2017 ter potrdili obračun

...