Po sprejetih pravilih se obdobje ogrevanja običajno prične, ko lokalna meteorološka postaja v treh zaporednih dneh ob 21. uri pokaže +12 °C ali manj. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan sezone ogrevanja. V prehodnem obdobju in ko zunanje temperature to dovoljujejo, sme upravnik kotlovnice zaradi premajhnega odjema toplote in s tem povezanimi tehničnimi pogoji ter gospodarnosti prestaviti uro pričetka in zaključka ogrevanja ali tekom dne začasno ustaviti obratovanje kotlovnice.

 

Upravnik kotlovnice je za klice v zvezi z okvarami na ogrevalnem sistemu dostopen na telefonskih številkah, ki so objavljeni na spletni strani www.istrabenzplini.si. Operater na dežurni številki kotlarne je zadolžen le za pomoč pri tehničnih vprašanjih, za ostala vprašanja je v okviru predvidenih ur na voljo telefonska številka, ki je izpisana na hrbtni strani mesečne položnice. Pri tem je potrebno upoštevati delitev dela oz. odgovornost za odpravo napak na ogrevalnem sistemu:

  1. upravnik kotlovnice Istrabenz plini d.o.o. je odgovoren za ogrevalni sistem od kotlarne do (vključno) toplotnih postaj;
  2. za skupne instalacije v objektu je odgovoren upravnik posameznega objekta;
  3. za instalacije v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru je odgovoren lastnik nepremičnine.

Za KO: JK

Pri poračunu za kurilno sezono 2017/18 je zaradi tehnične napake na informacijskem sistemu bilo obračunano za 13.701,24 Eur preveč sredstev na fiksnem delu.

Napaka bo popravljena na oktobrskih položnicah in bo akontacija za fiksni del znašala 13.368,23 Eur namesto 27.069,47 Eur.

Istrabenz plini

Davor Kocjančič

 

Na oglasne deske vseh blokov, ki so vezani na Kotlovnico Markovec, bo v naslednjih dneh razobešen sklep Okrajnega sodišča v Sežani, s katerim nas obvešča, da je v obravnavo sprejelo predlog za dokončanje lastninjenja Kotlovnice Markovec.

 

Gre za vpis objekta kotlovnice in pripadajoče parcele v kataster stavb in ureditev zemljiško knjižnega stanja. Sklep o tem je KO sprejel na seji dne 18.09.2017. Ker smo etažni lastniki stanovanj in poslovnih prostorov tudi solastniki kotlovnice, nas sodišče obvešča, da je sprejelo v obravnavo predlog za dokončanje lastninjenja. Po zakonu (10. člen ZVEtL-1) je namreč potrebno etažne lastnike obvestiti o postopku, in sicer tako z razobešanjem obvestil na oglasne deske objektov kot tudi s priporočeno pošto vsem etažnim lastnikom - s povratnico.

 

Razpošiljanje obvestil, vodenje evidence poslanih in prejetih pisem s povratnico ter izdelavo poročila za sodišče bo opravil naš upravnik - Istrabenz Plini. 

 

Etažnim lastnikom ni potrebno napraviti ničesar - razen podpisati povratnico, ki jo bo prinesel poštar, s čemer bomo potrdili, da smo obveščeni o predlogu dokončanja vpisa etažne lastnine.

 

Kurilni odbor

Od konca junija do konca avgusta 2018 bo potekala prenova vročevoda od Kotlovnice Markovec mimo Kvedrove in Beblerjeve do Bernetičeve ulice. Trasa je razvidna iz priloženih slik.

Kurilni odbor je na 3. redni seji 21.5.2018 sprejel sklep o izboru izvajalcev za prenovo vročevoda. Gradbena dela bo izvajalo podjetje Hartis d.o.o., strojna dela pa podjetje IMP Promont d.o.o. Vodenje projekta in nadzor bo izvajalo podjetje Procedo d.o.o. Dela bomo nadzorovali tudi člani kurilnega odbora. Vrednost del je 367.000 EUR z DDV. Sredstva za prenovo smo etažni lastniki zbirali v rezervnem skladu.

Vse prebivalce ob trasi, ki bodo imeli ob izvajanju del karkšne koli nevšečnosti, prosimo za razumevanje.

Kurilni odbor